...individuální přístup

Neurologie

Neurologie je široký obor zabývající se onemocněním nervového systému a  pohybového aparátu:

  • Cerebrovaskulární onemocnění (nemoci tepen krčních a mozkových, cévní mozkové příhody)
  • Onemocnění pohybového aparátu (vertebrogenní problematika, funkční a degenerativní změny pohybového aparátu)
  • Bolesti hlavy (migréna, tenzní bolesti hlavy, bolesti krční páteře)
  • Degenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc)
  • Nádorová onemocnění nervového systému
  • Autoimunitní nemoci (Roztroušená skleróza, AIDP)
  • Onemocnění periferních nervů (obrna lícního nervu, úžinové syndromy, stavy po úrazech, polyneuropatie)

V rámci ambulantní praxe poskytujeme péči v celém oboru neurologie s důrazem na onemocnění pohybového aparátu a cerebrovaskulární problematiku (cévní problematika mozku a krčních tepen).

Cerebrovaskulární poradna

Cílem působení cerebrovaskulární poradny je snížit výskyt cévních mozkových příhod (CMP) v populaci a to zejména tak, aby pacient mozkovou příhodu nedostal nikdy (primární prevence) a nebo pokud pacient již mozkovou příhodu měl, aby nedocházelo k opakovaným příhodám ( sekundární prevence) . Těchto cílů lze dosáhnout důsledným pátráním a ovlivněním rizikových faktorů CMP.

 

Dalším nedílným úkolem cerebrovaskulární poradny je péče o pacienty po CMP- sekundární prevence CMP, léčba, zajištění rehabilitace, logopedické péče, ergoterapie, zajištění kompenzačních pomůcek s cílem maximalizace návratu do běžného života jaký pacient žil před CMP.