...individuální přístup

Profesní životopis - Bc. Marta Novosádová

 

 Odborné vzdělání

 • 2002 - Střední zdravotnická škola – obor všeobecná sestra
 • 2006 - SZŠ a VZŠ Ostrava – obor diplomovaný ergoterapeut
 • 2009 - Ostravská univerzita v Ostravě – bakalářský studijní obor Ergoterapie
 • 2010 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru ergoterapeut vydáno MZ 

 

 

 Dosavadní zaměstnání, stáže

 • 2002-2009 Podhorská nemocnice Bruntál – zdravotní sestra
 • 2006 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk – ergoterapeut
 • 2009-2012 Podhorská nemocnice Rýmařov – ergoterapeut
 • 2007-2008 – rehabilitační asistence v projektu Rodina & handicap, Ostrava
 •  stáže – RÚ Hrabyně, Hamzova odborná léčebna, Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha

    Absolvované odborné kurzy

 • Bobath koncept - v  terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového systému -Bc. H.Kafková
 • Bobath koncept- NDT v pediatrické praxi… Mgr. Olga Večeřová 
 • Rehabilitace ruky – Mgr. Milada Kukačková
 • Dlahování ruky- Mgr. Milada Kukačková
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii – Mgr. Marika Bajerová
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu – Bartosz Rutowicz, Ph.D.
 • Neurodynamika – klinické využití – PHDr. David Smékal
 • Diagnostika, klinický obraz a terapie v oblasti ramenního pletence – PhDr. David Smékal
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii- Mgr. Josef Urban
 • Principy sezení a správného držení těla – MUDr. Lia Vašíčková
 • Feldenkraisova metoda – MgA. Petra Osvaldová
 • Využití termoplastických vložek VASYLI Medical v praxi - MUDr. Havrda
 •