...individuální přístup

Profesní životopis - Bc. Marta Novosádová

Odborné vzdělání

 • 2002 - Střední zdravotnická škola – obor všeobecná sestra
 • 2006 - SZŠ a VZŠ Ostrava – obor diplomovaný ergoterapeut
 • 2009 - Ostravská univerzita v Ostravě – bakalářský studijní obor Ergoterapie
 • 2010 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru ergoterapeut vydáno MZ 

Dosavadní zaměstnání, stáže

 • 2002-2009 Podhorská nemocnice Bruntál – zdravotní sestra
 • 2006 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk – ergoterapeut
 • 2009-2012 Podhorská nemocnice Rýmařov – ergoterapeut
 • 2007-2008 – rehabilitační asistence v projektu Rodina & handicap, Ostrava
 •  stáže – RÚ Hrabyně, Hamzova odborná léčebna, Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha

Absolvované odborné kurzy

 • Bobath koncept - v terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového systému 
 • Bobath koncept- NDT v pediatrické praxi
 • Rehabilitace ruky
 • Dlahování ruky
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Neurodynamika – klinické využití 
 • Diagnostika, klinický obraz a terapie v oblasti ramenního pletence 
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii
 • Principy sezení a správného držení těla 
 • Feldenkraisova metoda
 • Využití termoplastických vložek VASYLI Medical v praxi