...individuální přístup

Profesní životopis - Carbolová Zuzana, DiS.

Odborné vzdělání

 • 2006 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut vydáno MZ ČR
 • 2005 – SZŠ a VZŠ Ostrava – obor diplomovaný fyzioterapeut

Dosavadní zaměstnání

 • MUDR. Hana Jurajdová ambulance rehabilitace a akupunktury, Hornická poliklinika Otrava

Absolvované odborné kurzy

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře ,,A,, - Mgr. Lepšíková, Mgr. Čmolíková,
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – RL Corpus, Olomouc
 • Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Švejcar
 • Základní principy metody R. Brunkow – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Funkční tape- Mgr. Jan Maryška C.M. H. Hermachová
 • Forma-Funkce-Facilitace, Mgr. Jan Maryška C.M. H. Hermachová
 • Pohyb a stabilita Mgr. Jan Maryška C.M. H. Hermachová
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém – Mgr. Tomáš Suchomel
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch – Karla Košťálová
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – PhDr. Iveta Pallová
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s ovrbally – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PH.D.
 • Cvičení v těhotenství - Mgr. Jeřábková
 • Využití termoplastických vložek VASYLI Medical v praxi - MUDr. Havrda