...individuální přístup

Profesní životopis - Mgr. Kulihová Jana

Odborné vzdělání

 • 2009 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  v oboru fyzioterapeut vydáno MZ ČR
 • 2006 – FTK UP v Olomouci – magisterský studijní obor fyzioterapie
 • 2003 – 3.LF UK v Praze – bakalářský studijní obor fyzioterapie

Dosavadní zaměstnání, stáže 

 • Ambulance neurologie a fyzioterapie, Bruntál
 • MUDr. Hana Jurajdová ambulance rehabilitace a akupunktury Bruntál 2007-2013,
 • SZZ Nemocnice Krnov 2006-2007
 • FNKV v Praze, RÚ Kladruby, FNOL, Jánské lázně, Hamzova Odborná léčebna, Rehabilitační klinika Malvazinky,
 • Kuopio- Finsko- 2001 program Erasmus

Absolvované odborné kurzy

 • Vojtova Metoda-kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku RL Corpus Olomouc, Praha
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, certifikovaný DNS terapeut, DNS - sport, 
 • Spiraldynamik Basic, Spiraldynamik-škola nohou, Spiraldynamik Intermediate Specific- Silový trenink, Spiraldynamik-Skolioza,Sball- Skolioza, Spiraldynamik děti a mládež v terapii
 • Noha-diagnostika a korekce, Podologie- fyzioterapie chodidla, 
 • Technická úprava podiatrických vložek, Formthotics system,Využití termoplastických vložek VASYLI Medical 
 • MTC kinesiotejping, Funkční tape, Taping 
 • Akrální koaktivační terapie, Základní principy metody R.Brunkow
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
 • Fyzioterapie Funkce- Funkční Tape, Pohyb a stabilita, Forma-Funkce-Facilitace
 • Bazální programy ve fyzioterapii, Kvadrupedální lokomoce  
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Aplikovaná kineziologie, Dýchání v kontextu centrované postury, Lečba skoliozy metodou ASC 
 • Propriofoot koncept, Cvičení na míči, labilních plochách 
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu 
 • Rehabilitace u pacientů s poruchami vestibulárního aparátu
 • McKenzie (MDT)- A,B
 • Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty
 • Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty, Aplikační techniky ve fyzikální terapii, fyzikální terapie ve sportu