...individuální přístup

Profesní životopis - Mgr. Kulihová Jana

Odborné vzdělání

 • 2009 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut vydáno MZ ČR
 • 2006 – FTK UP v Olomouci – magisterský studijní obor fyzioterapie
 • 2003 – 3.LF UK v Praze – bakalářský studijní obor fyzioterapie

Dosavadní zaměstnání, stáže 

 • Ambulance neurologie a fyzioterapie, Bruntál
 • MUDr. Hana Jurajdová ambulance rehabilitace a akupunktury Bruntál 2007-2013, SZZ Nemocnice Krnov 2006-2007
 • FNKV v Praze, RÚ Kladruby, FNOL, Jánské lázně, Hamzova Odborná léčebna, Rehabilitační klinika Malvazinky, Kuopio- Finsko- program Erasmus

Absolvované odborné kurzy

 • Vojtova Metoda-kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku RL Corpus Olomouc, Praha
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, certifikovaný DNS terapeut  - Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Kateřina Míková, Mgr. Lucie Oplová,  Mgr. Michal Truc, Mgr. Júlia Demeková a další.
 • Spiraldynamik Basic– Kazmarová Lenka, Kurz Spiraldynamik-škola nohou- Maja Christen, Spiraldynamik Intermediate Specific- 3D trenink-Oliver Hartel, Sball therapy- Skoliozy
 • Noha-diagnostika a korekce - PhDr. Petra Vondrašová, PhD.
 • MTC konesiotejping - Lucie Krestová, Taping Stanislav Flandera
 • Akrální koaktivační terapie I, II, Základní principy metody R.Brunkow - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému- MUDr.J.Poděbradský
 • Fyzioterapie Funkce- Funkční Tape, Pohyb a stabilita, Forma-Funkce-Facilitace – Mgr. Jan Maryška, C.M. H. Hermachová
 • Bazální programy ve fyzioterapii,Kvadrupedální lokomoce  - Jarmila Čápová
 • Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Švejcar
 • Aplikovaná kineziologie,Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Švejcar
 • Hluboký stabilizační systém – Mgr. Suchomel
 • Propriofoot koncept, Cvičení na míči, labilních plochách – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, 
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců- Mgr. Pavla Rybová
 • Fyzioterapie inkontinentních pacientů – Ostravský koncept – Bc. Romana Holáňová
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu - Mgr. Filip Mareš
 • Rehabilitace u pacientů s poruchami vestibulárního aparátu- PhDr.Ondřej Čakrt, PhD.