...individuální přístup

Měkké a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky, techniky ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů, mobilizace periferních kloubů i kloubů páteře.