...individuální přístup

Vojtova metoda reflexní lokomoce

Vojtova metoda reflexní lokomoce je léčebná metoda založená na principu reflexní lokomoce pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle pacienta, je vhodná zejména pro kojence, ale využívá se i u dětí a dospělých pacientů,  je účinnou léčbou i prevencí pohybových vad (opožděný psychomotorický vývoj, DMO, skoliozy, CMP….).