...individuální přístup

Metoda Roswithy Brunkow

Metoda Roswithy Brunkow je systém vzpěrných cvičení, který je založen na správném postavení aker horních a dolních končeti a využívá poloh motorické ontogeneze, metoda umožňuje zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a reedukaci správných pohybů.