...individuální přístup

Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové

Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové. Dle přístupu C. Lewitové je při diagnostice a terapii obtíží pohyb. aparátu kladen důraz na tělo jako celek a jeho funkci. Sledujeme, která část těla se nachází v nízkém, vysokém či optimálním napětí, jaké má vztahy ke zbytku těla, jak plní svoji funkci. Při terapii se využívají jemné doteky-hlazení či facilitace pro harmonizaci napětí tkání, tlak do kloubu pro zlepšení jeho stability, vedení správného pohybu. Pro vzpřímené držení hraje významnou úlohu funkce chodidla a v terapii je na ni kladen velký důraz.