...individuální přístup

Akrální koaktivační terapie dle Palaščákové Špringrové

Akrální koaktivační terapie dle Palaščákové Špringrové. Metoda ACT využívá sestav vzpěrných cvičení vycházejících z pohybového vývoje malých dětí. Důraz při terapii je kladen na správné nastavení opěrných bodů-kořenů rukou a nohou, což má zásadní význam pro aktivaci celých svalových řetězců vedoucí k napřímení a stabilizaci trupu.

Cvičení je velmi vhodné pro autoterapii, je využitelné při celé řadě obtíží- bolesti zad, horních a dolních končetin, zlepšení kondice, chybných pohybových návyků, začlenění prvků ACT do sportovního tréninku, pro cvičení miminek aj….