...individuální přístup

Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové

Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové. Koncept založený Jarmilou Čápovou vycházející z principů vývojové kineziologie (vývoj miminka v prvním roce života). Terapie se provádí v přesně definovaných pozicích vývoje dítěte, jejím cílem je vyvolání optimální svalové souhry, která vede k centraci kloubů (ideální statické zatížení kloubů), obnově 3D rotability a dynamické stabilizaci páteře, zlepšení dechové mechaniky. Tato metoda je využitelná u celé škály diagnoz, od vertobrogenního syndromu, poúrazové stavy končetin, po poranění míchy, vadné držení těla, skoliozy aj…