...individuální přístup

DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace)

DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) podle prof. Pavla Koláře je diagnostický a terapeutický koncept založený na principech vývojové kineziologie (vývoje člověka v prvním roce života).

Při terapii se nesnažíme o posílení jednotlivých svalů, ale pomocí specifických cvičení ovlivňujeme svaly v jejich posturálně (stabilizačně) lokomoční funkci. Tím dochází k  přeprogramování špatných pohybových stereotypů v mozku.

Zvláště při nedostatečné stabilizační funkci svalů dochází k stereotypnímu přetěžování  segmentů, které je zodpovědné za řadu poruch pohybového aparátu.

Cvičení začínáme vždy ovlivněním stabilizace trupu- aktivací hlubokého stabilizačního systému, který je předpokladem pro kvalitní cílenou funkci končetin. Cílem terapie je optimalizovat vnitřní sily, kterými působí svaly na páteř a klouby.