...individuální přístup

Profesní životopis - MUDr. Kuliha Martin

Dosažené vzdělání

 • 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor všeobecné lékařství (1996 - 2003)
 • Evropská atestace, specializace neurologie (2008)
 • od 2014  Doktorské studium 1.LF Univerzity Karlovy, Praha, neurovědy

Kurzy

 • Odborná stáž intenzivní medicíny v neurologii (Nemocnice na Homolce, 5/2007)
 • Kurz neurosonologie  (FN Ostrava, 10/2007)
 • ESO Stroke summer school 2012 (European Stroke Organization) (Debrecen, Hungary, 2012)
 • 5th Summer school of neurosonology and stroke management  (Zadar, Croatia, 2013)
 • Musculoskeletal ultrasound course (New York, USA, 4/2013)
 • Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam (Medsport, Hradec Králové pod záštitou České podiatrické společnosti, 5/2013)
 • Zhotovování termoplastických vložek firmy Schein (Německo) (Medsport, Hradec Králové pod záštitou České podiatrické společnosti, 5/2013)
 • Využití termoplastickýchvložek Vasyli Medical (Austráluie) v praxi lékaře, fyzioterapeuta a pedikéra (MEDSport, Hradec Králové, 9/2013) MUDr. Havrda
 • Transcranial Duplex sonography Course, Berlin, Germany, 4/2014
 • Základní kurz akupunktury- Kredit I. stupně, 21.3-15.6.2014 NCO NZO Brno

Pracovní zkušenosti

 • 8/2003 - 12/2009, SZZ Krnov p.o., lékař, neurologické oddělení a neurologické JIP
 • 1/2010 – dosud, FN Ostrava, Staniční lékař Iktové  jednotky Komplexního cerebrovaskulárního centra,   Koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra Moravskoslezského kraje
 • Spolupráce na grantech: IKTA , SOTADAS,IGA MZ ČR NT/11386-5/2010, IGA MZ ČR NT/13498-4/2012
 • Hlavní řešitel vnitřního grantu FN Ostrava- Korelace mezi laboratorními markery a vznikem nových ischemických lézi u pacientů podstupujících karotickou angioplastiku a stenting a grantu -Korelace detekce pravo-levých zkratů v diagnostice kardioembolické etiologie u pacientů po cévní mozkové příhodě- pilotní studie
 • Spoluřešitel studie Axis2, IMPACT 24, LIFE, Allergan, SOKRATES
 • Hlavní řešitel studie CLOTBUST-ER
 • Publikační činnost
 • Aktivní účast na konferencích

Členství v profesních organizacích

 • 2003 –dosud   Česká lékařská komora
 • 2006 -dosud    Česká lékařská společnost J.E.Purkyně , neurologická společnost
 • 2011- dosud   European stroke organisation
 • 2013- dosud   Česká podiatrická společnost 
 • 2014- dosud   Česká lékařská akupunkturistická společenost ČLS JEP