...individuální přístup

Náš tým

MUDr. Kuliha Martin PhD. - lékař

Všeobecné lékařství jsem vystudoval na 3. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, evropskou atestaci z neurologie jsem složil v roce 2008, v současné době pracuji ve Fakultní nemocnici Ostrava jako koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra pro Moravskoslezský kraj.

V rámci oboru neurologie se specializuji na oblast cévních onemocnění a neurosonologii (ultrazvukové vyšetření v neurologii).

Číst dál...

 

Kuchtová Petra - sestra

Sestra

Číst dál...

 

Mgr. Jana Kulihová - fyzioterapet

Vystudovala  jsem fyzioterapii na 3.Lékařské Fakultě UK v Praze (Bc.) a na Fakultě Tělesné Kultury  UP v Olomouci (Mgr.).

Pracuji převážně s dospělými pacienty a staršími dětmi.

Specializuji se na léčbu  pacientů s těžším neurologickým onemocněním, na problematiku ortopedických a posttraumatických stavů dolních končetin a ramene, včetně sportovní fazioterapie a komplexní péče o nohu.

 Ve své práci využívám zejména metody a koncepty na podkladě vývojové kineziologie - Vojtova metoda, DNS dle prof.Koláře, Bazální programy dle Čápové, koncept Spirální dynamiky a další…

Číst dál...

 

Zuzana Carbolová, DiS., Cert. MDT - fyzioterapeut

Fyzioterapii jsem vystudovala na vyšší odborné škole v Ostravě.

 

Specializuji se na léčbu vertebrogenních onemocnění (bolesti páteře)  McKenzieho Metodu MDT ( mechanické diagnostiky a terapie) a  na dětskou fyzioterapii.

V práci dále využívám metody na podkladě vývojové kineziologie – Vojtovu metoda, DNS dle prof. Koláře, metodu R. Brunkow a další...

 

Číst dál...

 

Hradilová Jana, Dis. - fyzioterapeut

Fyzioterapii jsem vystudovala na vyšší odborné škole v Brně. 

Pracuji převážně s dospělými pacienty a staršími dětmi. 

Specializuji se na problematiku vertebrogenních a ortopedických onemocnění, včetně sportovní fyzioterapie.

Ve své práci využívám metodu SpiraldynamikMetodu R. Brunkow, cvičení s lany- SM systém, Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie,kineziotaping a další. 

Číst dál...

 

Bc. Marta Novosádová - ergoterapie

Vystudovala jsem ergoterapii na Ostravské univerzitě. 

Ve své práci využívám především metodu Bobath konceptu jak u dospělých, tak u dětí s neurologickým onemocněním.

Dále se zaměřuji na rehabilitaci ruky a loketního kloubu, včetně možnosti zhotovení individuálních dlah.

Číst dál...